Herkes sizinle aynı fırsatlara sahip değil. O fırsatı hiç yakalayamamış ya da o fırsat hiç uğramamış olabilir kendisine. Bu durumda o kişilere kendinizden küçük fedakarlıklarda bulunarak yardımcı olabilirsiniz olabiliriz. Mevcut yaşadığınız dönemde ya da gelecekte yaşayacak insanları, toplumları ilgilendiren problemlerin üstesinden gelmek adına sivil toplum kuruluşları, devlet ya da özel sektör tarafından hazırlanan projelere sosyal sorumluluk projesi diyebiliriz. Sosyal sorumluluk projelerinde kar ve kişisel çıkar amacı güdülmez.

Sosyal sorumluluk bir nevi, bireylerin bir arada topluma duyarlı bir biçimde hareket etmesidir. Birey ya da grup olarak kültürel, sosyal, ekonomik ve çevresel sorunlara ve ihtiyaçlara yönelik duyarlı, etik davranmak sosyal sorumluluğun kapsamına girmektedir.

Bizde bu kapsamda 2016 beri Türkiye’deki her bölgeye ihtiyaçlara yetişmeye gayret göstermekteyiz.

Sosyal sorumlulukta ki en önemli amaç, toplumsal faydadır. Kişisel çıkarlar gözetilmeksizin toplumun ihtiyaçları ve sorunları hedef alınarak gerçekleştirilen işlemler gerçek bir sosyal sorumluluk olarak değerlendirilebilir. Sosyal sorumlulukta herhangi bir kar amacı güdülmemek ile birlikte bu durum sivil toplum örgütleri veya işletmeler aracılığı ile gerçekleştirilmektedir.

Sosyal sorumluluk projeleri sayesinde bireylerde, empati, fedakarlık, hayırseverlik, yaşam felsefesi, bir gruba ait hissetme ve toplumsal değerler gibi birçok farkındalık ve olumlu kişilik özellikleri yer etmeye başlamaktadır.

Sosyal sorumluluğun faydaları;

  • Toplumsal yaşamın sürdürülebilir olmasının sağlanması,
  • Kişilere sorumluluk duygusu aşılaması,
  • İhtiyaç sahiplerinin maddi ve manevi gereksinimlerinin giderilmesinin sağlanması,
  • Hassas ve duyarlı bireylerin yetişmesinin sağlanması,
  • Toplumsal yaşamda meydana gelen aksaklıkların giderilmesi ve gündem haline getirilerek yardımlaşmanın sağlanması olarak düşünebilirsiniz.

Her bayram gelenek haline getirdiğimiz sosyal sorumluluk anlayışı içerisinde bugün Şırnak’tan Edirne’ye kadar 1400 öğrencinin ihtiyaçlarına  ulaşabilmiş durumdayız.

Emeği geçen bütün dostlarımıza Teşekkür ederiz.

Elimizden geldiği sürece bu projede maddi olanakları kısıtlı her bireye ulaşmaya yetişmeye devam edeceğiz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir