2017 yılında Aydın Üniversitesi bünyesinde Siber Güvenlik konferansı altında Kişisel Verileri Koruma Kanunu İşlenmiş bu kapsamda katılımcılara bilinçlendirme çalışmaları yapılmıştır.

Nedir bu K.V.K.K.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 24/03/2016 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek 07/04/2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun amacı kişisel verilerin işlenmesinde (kullanılmasında) hem kişinin haklarını korumak hem de kişisel veriyi alanın uyacağı kuralları düzenlemektir

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Kişisel veriden söz edebilmek için, verinin bir gerçek kişiye ilişkin olması ve bu kişinin de belirli ya da belirlenebilir nitelikte olması gerekmektedir.
Kişisel veri, ilgili kişinin doğrudan kimliğini gösterebileceği gibi, o kişinin kimliğini doğrudan göstermemekle birlikte, herhangi bir kayıtla ilişkilendirilmesi sonucunda kişinin belirlenmesini sağlayan tüm bilgileri de kapsar.

Kişinin adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri gibi bireyin sadece kimliğini ortaya koyan bilgiler değil;
telefon numarası, motorlu taşıt plakası, sosyal güvenlik numarası, pasaport numarası, özgeçmiş, resim, görüntü ve ses kayıtları, parmak izleri, e-posta adresi,
etkileşimde bulunulan kişiler, grup üyelikleri, aile bilgileri, sağlık bilgileri gibi kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak belirlenebilir kılan tüm veriler kişisel veri olarak kabul edilmektedir.

VERİ SORUMLUSU

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir.

Veri sorumlusu kişisel verilerin işlenmesi konusunda KARAR MEKANİZMASIDIR.

Bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,  verinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından  silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. 33 İlgili verilerin elde edilmesinden sonra daha uzun süre ile saklanması, Kanun’a uygun kabul edilecektir

CEZAİ KOŞULLAR

KVKK’nın suç duyurusu üzerine Savcılıklar bu kişilere TCK’nı 136 maddesindeki, “Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir
başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla
kadar hapis cezası ile cezalandırılır” maddesinden soruşturma
açacak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir